STRONA GŁÓWNAE-MAIL
O FIRMIE
USŁUGI
REFERENCJE
KONTAKTNASZA FIRMA

Firma audytorska Edward Ostrowski Biegły Rewident istnieje od roku 1993. Jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (Nr 9 na liście KIBR). Firma prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 536-001-19-07.

W latach 1993-2016 firma audytorska Edward Ostrowski Biegły Rewident przeprowadziła ponad 520 badań sprawozdań finansowych jednostek o różnym statusie prawnym, tj. przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego, spółek jawnych, przedsiębiorstw osób fizycznych, spółdzielni, jednostek budżetowych, fundacji, stowarzyszeń, związków pracodawców, szkół wyższych, instytutów badawczych oraz izb gospodarczych.

W latach 1984-1992 właściciel firmy - Edward Ostrowski, jako dyplomowany biegły księgowy, przeprowadził badanie kilkunastu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych.

W latach 1993-2002 firma audytorska Edward Ostrowski Biegły Rewident zajmowała się również sprawami związanymi przygotowywaniem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (raportów prywatyzacyjne, raporty z prezentacji sprawozdań finansowych, wyceny przedsiębiorstw, przygotowanie części finansowej prospektów emisyjnych itp.) oraz przeprowadzała badania i przeglądy sprawozdań finansowych (półrocznych i rocznych, jednostkowych i skonsolidowanych) spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Rafako SA, ZREW SA, Indykpol SA, Bakoma SA).

Projekt i wykonanie - IBE
Edward Ostrowski Biegły Rewident, 03-289 Warszawa, ul. Nurmiego 27, tel. kom. 602-694-604