STRONA GŁÓWNAE-MAIL
O FIRMIE
USŁUGI
REFERENCJE
KONTAKTUSŁUGI

Firma Edward Ostrowski Biegły Rewident świadczy usługi w zakresie badania i przeglądów sprawozdań finansowych jednostek działających, między innymi, w następujących branżach:

 • przemysł
 • budownictwo
 • handel
 • działalność izb gospodarczych
 • usługi energetyczne
 • usługi komunalne
 • usługi telekomunikacyjne
 • usługi hotelarskie
 • poszukiwanie ropy i gazu
 • rolnictwo
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • działalność hotelarska
 • wynajem powierzchni biurowych i magazynowych
 • szkolnictwo wyższe
 • instytuty badawcze
 • służba zdrowia, w tym: e-medycyna.
Projekt i wykonanie - IBE
Edward Ostrowski Biegły Rewident, 03-289 Warszawa, ul. Nurmiego 27, tel. kom. 602-694-604